VI BIDRAR ATT LÖSA BEMANNINGSKRISEN I NORDISKA SJUKVÅRDEN

Är du specialistläkare eller sjuksköterska och vill ta nästa steg i din karriär?Vi är medvetna om de faktorer som krävs för att du ska känna dig trygg och väl omhändertagen.Tillsvidareanställning ska ha goda grundvillkor botten. Vad gäller korta bemanningsuppdrag kan det vara annat som är motiverande. Detta är vi väl medvetna om.Vårt mål är att du som kandidat – oavsett vilken typ av anställningsform du önskar – alltid ska ha med dig en känsla av att det är värt det.


Dignus Medical är specialiserade inom rekrytering och bemanning av läkare, specialister och ledare med erfarenhet inom hälsosektorn, till regioner, privat vårdföretag och företag inom läkemedelsindustrin.
Vi hjälper till att lösa bemanningskrisen i nordiska sjukvården genom att matcha rätt kund och rätt personal – vid rätt tidpunkt.
Dignus etablerades 2005 och har kontor i Malmö, Oslo och Alta. Vi är idag 36 anställda och tack vare stor tillit från våra kunder och kandidater har vi en stark utveckling framåt.
Vi har också agenter och samarbetspartner i en rad länder som hjälper oss att hitta riktigt bra kandidater.

Vårt mål

Dignus Medicals mål är att vara ledande i Skandinavien inom rekrytering och temporär bemanning av legitimerade och specialiserade läkare inom Skandinaviens hälso- och sjukvårdssektor.
Vi ska vara en självklar samarbetspartner för såväl kunder som aktuella kandidater i marknaden.
Både rekrytering och bemanning sker genom varumärket Dignus Medical och dess dotterbolag i Sverige och utlandet, som alla marknadsförs och profileras under samma varumärke.

Om du registrerar ditt CV hos oss, letar vi efter den bästa jobbmatchningen för dig.

Du får även en pratstund med en konsultchef/rekryterare, som hjälper dig att kartlägga vilka möjligheter som finns för dig.